Sibeliuslaan 4, 4837 CA  Breda  076-565.85.85

         

 

Groep/Code

Prestaties / omschrijvingen

Tarief 

X

Chirurgische ingrepen (inclusief verdoving) (H)


a. Onderdeel A


H11

Trekken tand of kies 

€  42.98 

H16

Trekken volgende tand of kies, in dezelfde zitting en hetzelfde kwadrant 

€  32.09 

H21

Kosten hechtmateriaal 

€    5.92

H26

Hechten weke delen 

€  63.04 

H50

Terugzetten/ terugplaatsen tand of kies, eerste element, exclusief wortelkanaalbehandeling 

€  57.31 

H55

Terugzetten/ terugplaatsen tand of kies, buurelement, exclusief wortelkanaalbehandeling 

€  17.19 

b. Onderdeel B


H90

Voorbereiding praktijkruimte ten behoeve van chirurgische verrichtingen vallend onder onderdeel B

€  57.31 

H33

Hemisectie van een molaar 

€  68.77 

H35 

Moeizaam trekken tand of kies, met mucoperiostale opklap 

€  68.77

H40

Corrigeren van de vorm van de kaak, per kaak 

€  51.58 

H41

Verwijderen van het lipbandje of tongriempje 

€  34.39 

Wortelpuntoperatie per tandwortel


H42

Wortelpuntoperatie, per tandwortel, zonder afsluiting 

€  68.77 

H43

Wortelpuntoperatie, per tandwortel, met ante of retrograde afsluiting 

€  91.70 

H44

Primaire antrumsluiting 

€  63.04 

H59

Behandeling kaakbreuk, per kaak 

€  80.24 

Cyste-operatie


H60

Marsupialisatie 

€   80.24 

H65

Primaire sluiting 

€ 154.74 

Correctie van het prothesedragende deel per kaak met bijbehorende weke delen


H70

Lappige fibromen, Schlotterkamm, tubercorrectie e.d., enkelzijdig per kaak 

€   80.24 

H75

Lappige fibromen, Schlotterkamm, tubercorrectie e.d., dubbelzijdig per kaak 

€ 154.74 

H80

Alveolotomie torus, vergelijkbare praeprothetische botcorrecties, enkelzijdig per kaak

€ 108.89 

H85

Alveolotomie torus, vergelijkbare praeprothetische botcorrecties, dubbelzijdig per kaak 

€ 183.40 


 

Kaart
Opbellen
E-mail
Info