Sibeliuslaan 4, 4837 CA  Breda  076-565.85.85

         

 

Groep/Code

Prestaties / omschrijvingen

Tarief

XII

Tandvleesbehandelingen   (T)


a. Verrichtingen bij patiënten met tandvleesaandoeningen


T11

Onderzoek van het tandvlees met pocketstatus 

€151.88 

T12

Onderzoek van het tandvlees met parodontiumstatus 

€166.21 

T21

Grondig reinigen wortel, complex 

€  30.95 

T22

Grondig reinigen wortel, standaard 

€  22.92 

T31

Herbeoordeling met pocketstatus, na initiële tandvleesbehandeling 

€  88.83 

T32

Herbeoordeling met parodontiumstatus, na initiële tandvleesbehandeling 

€103.16 

T33

Uitgebreid bespreken vervolgtraject na herbeoordeling 

€  45.85 

T41

Beperkt consult parodontale nazorg

€  60.18 

T42

Consult parodontale nazorg 

€  87.11 

T43

Uitgebreid consult parodontale nazorg  

€115.77 

T44

Complex consult parodontale nazorg 

€154.17 

T60

Evaluatie-onderzoek met pocketstatus 

€151.88 

T61

Evaluatie-onderzoek met  parodontiumstatus 

€166.21 

Parodontale chirurgie


T70

Flapoperatie tussen twee elementen 

€186.27 

T71

Flapoperatie, per sextant (één zesde deel) 

€286.56 

T72

Flapoperatie uitgebreid, per sextant (één zesde deel) 

€343.87 

T73

Directe post-operatieve zorg, kort 

€  57.31 

T74

Directe post-operatieve zorg, uitgebreid 

€154.17 

T75

Post-operatief evaluatie-onderzoek met parodontiumstatus 

€149.01 

T76

Tuber- of retromolaarplastiek 

€  71.64 


b. Parodontologie in overige situaties (niet vallend onder onderdeel a)Tandvlees chirurgie, niet vallend onder onderdeel a


T80

Tandvleestransplantaat 

€123.22 

T81

Tuber- of retromolaarplastiek 

€100.30 

T82

Tandvleescorrectie, per element 

€  54.45 

T83

Tandvleescorrectie, per sextant (één zesde deel) 

€143.28 

Toepassen van regeneratietechniek (exclusief de kosten van aangebrachte materialen)


T84* 

Aanbrengen regeneratiemateriaal als zelfstandige verrichting, per sextant (één zesde deel) 

€343.87 

T85* 

Aanbrengen regeneratiemateriaal als niet zelfstandige verrichting, gelijktijdig met flapoperatie in hetzelfde sextant (één zesde deel), per element 

€114.62 

T86

Operatieve verwijdering van regeneratiemateriaal 

€186.27 

Parodontale kroonverlengingsprocedure


T87

Kroonverlenging per element 

€186.27 

T88

Kroonverlenging per sextant

€343.87 

Directe postoperatieve zorg


T89

Directe post-operatieve zorg, kort 

€  57.31 

T90

Directe postoperatieve zorg, uitgebreid 

€154.17 

Diversen


T91

Pocketregistratie 

€  34.39 

T92

Parodontiumregistratie 

€  68.77 

T93**

Bacteriologisch onderzoek ten behoeve van tandvleesbehandeling

€  40.12 

T94

Behandeling tandvleesabces 

€  77.37 

T57*

Toepassing lokaal medicament 

€  61.90 

T95*

(Draad)Spalk 

€  22.92

T96

Uitgebreide Voedingsanalyse 

€  57.31 

*

Wanneer er een sterretje achter de code staat, dient rekening te worden gehouden met aanvullende materiaal en/of techniekkosten.

**

De laboratoriumkosten van het externe bacteriologisch laboratorium onderzoek die specifiek toe te rekenen zijn aan de betreffende prestatie mogen ook worden gedeclareerd. 

 

Kaart
Opbellen
E-mail
Info