Sibeliuslaan 4, 4837 CA  Breda  076-565.85.85

         

 

 

 

 

 

Groep/Code

Prestaties / omschrijvingen

Tarief

XIII

Implantaten   (J)


J97

Overheadkosten implantaten 

€171.85 

J98

Overheadkosten pre-implantologische chirurgie 

€  97.25 

a. Onderzoek, diagnostiek en behandelplanning


J01

Initieel onderzoek implantologie 

€  63.56 

J02 *

Verlengd onderzoek implantologie 

€  97.79 

J03*

Proefopstelling 

€ 132.01

J05

Implantaatpositionering op grond van CT-scan 

€  44.00 

b. I Pre-implantologische chirurgie


J09*

Ophoging bodem bijholte, eerste kaakhelft 

€234.69 

J10*

Ophoging bodem bijholte, tweede kaakhelft in dezelfde zitting 

€146.68 

J11

Prepareren donorplaats 

€132.01 

J12*

Kaakverbreding en/of verhoging in frontregio of eerste kaakhelft 

€141.79 

J13*

Kaakverbreding en/of verhoging, in tweede kaakhelft in dezelfde zitting 

€  68.45 

J07

Toeslag kosten boren voor eenmalig gebruik of toeslag kosten inzetstukken van een Implant Removal Set voor eenmalig gebruik 

kostprijs

b. II Pre- en per-implantologische chirurgie: diversen


J06

Vrijleggen foramen mentale 

€  29.34 

J15*

Kaakverbreding en/of verhoging per kaakhelft of in frontregio 

€  83.12 

J17*

Aanvullende ophoging bodem bijholte 

€127.12 

J18*

Ophoging bodem bijholte orthograad 

€  58.67 

J19

Toeslag esthetische zone

€  63.56 

c. Implantologische chirurgie


J20

Plaatsen eerste implantaat per kaak 

€223.44 

J28

Plaatsen volgend implantaat 

€  92.41 

J23*

Plaatsen eerste Healing Abutment  (wondheler) 

€  73.34 

J29*

Plaatsen volgende Healing Abutment

€  34.71

J26

Moeizaam verwijderen implantaat 

€161.35 

J36

Verwijderen implantaat 

€  32.27

J27

Vervangen eerste implantaat 

€233.44 

J37

Vervangen volgend implantaat 

€  92.41

d. Diversen


J08*

Aanbrengen botvervangers in extractie wond 

€  19.56 

J30

Bindweefseltransplantaat per donorplaats

€ 102.68

J32*

Verwijderen gefractureerd abutment / occlusale schroef 

€ 112.45

J33

Kosten implantaat

€ 314.04

J34

Bepaling stabiliteit implantaat middels ISQ meting

€     9.78

e. Mesostructuur


J40*

Twee magneten/drukknoppen 

€ 151.57

J41*

Elke volgende magneet, drukknop 

€  34.23 

J42* 

Staaf tussen twee implantaten in dezelfde kaak

€ 200.46

J43* 

Elke volgende staaf tussen implantaten in dezelfde kaak 

€  63.56 

J44* 

Plaatsen opbouw ten behoeve van implantaatkroon 

€  24.45 

f. Prothetische behandeling na klikgebit


J50*

Gelijktijdig plaatsen volledig kunstgebit en klikgebit 

€ 508.60

J51*

Onder-klikgebit 

€ 327.58

J52*

Boven-klikgebit 

€ 327.58

J53*

Omvorming klikgebit 

€  97.79 

J54*

Omvorming klikgebit bij staven tussen twee implantaten 

€ 127.12

J55*

Omvorming klikgebit bij staven tussen drie of vier implantaten

€ 146.68

J56*

Omvorming klikgebit bij staven tussen meer dan vier implantaten 

€ 171.13

J57

Toeslag vervangings- klikgebit op bestaande stegconstructie tussen twee implantaten 

€   83.12

J58

Toeslag vervangings- klikgebit op bestaande stegcontructie tussen drie of vier implantaten 

€ 107.56

J59

Toeslag vervangings- klikgebit op bestaande stegcontructie tussen meer dan vier implantaten 

€ 132.01

g. Nazorg implantologie


J60

Specifiek consult nazorg implantologie 

€  53.78 

J61

Uitgebreid consult nazorg implantologie 

€  88.01 

h. Prothetische nazorg


J70*

Opvullen zonder staafdemontage 

€ 136.90

J71*

Opvullen met staafdemontage op twee implantaten 

€ 171.13

J72*

Opvullen met staafdemontage op drie of vier implantaten 

€ 195.57

J73*

Opvullen met staafdemontage op meer dan vier implantaten 

€ 220.02

J74*

Reparatie zonder staafdemontage 

€  53.78 

J75* 

Reparatie met staafdemontage op twee implantaten 

€ 102.68

J76*

Reparatie met staafdemontage op drie of vier implantaten 

€ 127.12

J77*

Reparatie met staafdemontage op meer dan vier implantaten 

€ 151.57

J78*

Verwijderen én vervangen drukknop

€   24.45

J79*

Verwijderen én vervangen steg

€   45.47

i. Ketenzorg implantologie 


J80

Twee implantaten in de onderkaak voor een implantaatgedragen kunstgebit

€ 497.73

 *

Wanneer er een sterretje achter de code staat, dient rekening te worden gehouden met aanvullende materiaal en/of techniekkosten.

Kaart
Opbellen
E-mail
Info