Sibeliuslaan 4, 4837 CA  Breda  076-565.85.85

         

 

Groep/Code

Prestaties / omschrijvingen

Tarief 

VIII

Kronen en bruggen (R)


a. Inlays en kronen


R08*

Eenvlaks composiet inlay 

€   68.77 

R09*

Tweevlaks composiet inlay 

€ 131.82 

R10*

Drievlaks composiet inlay 

€ 171.94 

R11* 

Eenvlaksinlay 

€  103.16 

R12*

Tweevlaksinlay 

€  160.47 

R13*

Drievlaksinlay 

€ 229.25 

R14

Toeslag voor extra retentie bij het plaatsen van indirecte restauraties 

€   28.66 

R24*

Kroon 

€ 252.17 

R28*

Endokroon, indirect vervaardigd 

€   68.77 

R29*

Confectiekroon

€   51.58 

R31

Opbouw plastisch materiaal

€   57.31 

R32*

Gegoten opbouw, indirecte methode 

€   57.31 

R33*

Gegoten opbouw, directe methode 

€ 114.62 

b Brugwerk


R40*

Eerste brugtussendeel 

€ 171.94 

R45*

Tweede en volgende brugdeel in hetzelfde tussendeel 

€   85.97 

R46*

Brugverankering, per anker 

€   57.31 

R49

Toeslag voor brug op vijf- of meer pijlerelementen 

€ 143.28 

R50*

Metalen fixatiekap met afdruk 

€   28.66

R55*

Gipsslot met extra afdruk 

€   28.66 

R60*

Plakbrug zonder preparatie 

€ 114.62 

R61*

Plakbrug met preparatie 

€ 171.94

R65

Toeslag voor elk volgende brugdeel in hetzelfde tussendeel 

€   40.12 

R66

Toeslag voor elke volgende bevestiging boven het aantal van twee 

€   22.92

c. Restauraties diversen


R70

Toeslag voor kroon onder bestaand frame-anker 

€   63.04 

R71*

Vernieuwen porseleinen schildje, reparatie metalen/porseleinen kroon in de mond 

€   63.04 

R72

Vernieuwen schildje van plastisch materiaal 

€   34.39 

R73

Aanbrengen extra retentie c.q. pinnen in schildje 

€   22.92 

R74*

Opnieuw vastzetten niet plastische restauraties 

€   22.92

R75*

Opnieuw vastzetten plakbrug 

€   57.31 

R76

Toeslag voor gegoten opbouw onder bestaande kroon 

€   28.66 

R77

Moeizaam verwijderen van oud kroon- en brugwerk per (pijler)element 

€   28.66 

d. Schildje van keramiek of kunststof


R78*

Schildje van keramiek of kunststof, zonder preparatie 

€   68.77 

R79*

Schildje van keramiek of kunststof, met preparatie 

€ 114.62 

e. Temporaire voorzieningen


R80*

Temporaire, eerste voorziening 

€   28.66 

R85*

Temporaire, volgende voorziening 

€   11.46 

R90*

Gedeeltelijk voltooid werk. Naar gelang het stadium waarin de           tandheelkundige werkzaamheden verkeren.                                                   *

Wanneer er een sterretje achter de code staat, dient rekening te worden gehouden met aanvullende materiaal en/of techniekkosten.

Kaart
Opbellen
E-mail
Info