Sibeliuslaan 4, 4837 CA  Breda  076-565.85.85

         

Klacht
 

Doe uw mond open!

Mocht het een keer voorkomen dat u vindt dat wij u onjuist of onzorgvuldig informeerden of behandelden? Doe dan uw mond open! Vraag ons om een verhelderend gesprek. Uw tandarts kan dan nog eens uitleggen waarom hij of zij iets op een bepaalde manier deed. U kunt dan gezamenlijk zoeken naar een oplossing. Levert dit geen bevredigende oplossing, dan kunt u gebruik maken van de KNMT-klachtenregeling waarbij wij zijn aangesloten. Daarbij zijn twee mogelijkheden, namelijk bemiddeling en formele klachtenbehandeling, resulterend in een uitspraak. 

Klachten kunt u kenbaar maken via: klacht.tandartsinbreda@gmail.comKaart
Opbellen
E-mail
Info