Sibeliuslaan 4, 4837 CA  Breda  076-565.85.85

         

 

Groep/Code

Prestaties / omschrijvingen

Tarief 

X

Chirurgische ingrepen (inclusief verdoving) (H)


a. Onderdeel A


H11

Trekken tand of kies 

€  45.22 

H16

Trekken volgende tand of kies, in dezelfde zitting en hetzelfde kwadrant 

€  33.76 

H21

Kosten hechtmateriaal 

€    6.18

H26

Hechten weke delen 

€  66.32 

H50

Terugzetten/ terugplaatsen tand of kies, eerste element, exclusief wortelkanaalbehandeling 

€  60.29 

H55

Terugzetten/ terugplaatsen tand of kies, buurelement, exclusief wortelkanaalbehandeling 

€  18.09 

b. Onderdeel B


H90

Voorbereiding praktijkruimte ten behoeve van chirurgische verrichtingen vallend onder onderdeel B

€  60.29 

H33

Hemisectie van een molaar 

€  72.35 

H35 

Moeizaam trekken tand of kies, met mucoperiostale opklap 

€  72.35

H40

Corrigeren van de vorm van de kaak, per kaak 

€  54.26 

H41

Verwijderen van het lipbandje of tongriempje 

€  36.18 

Wortelpuntoperatie per tandwortel


H42

Wortelpuntoperatie, per tandwortel, zonder afsluiting 

€  72.35 

H43

Wortelpuntoperatie, per tandwortel, met ante of retrograde afsluiting 

€  96.47 

H44

Primaire antrumsluiting 

€  66.32 

H59

Behandeling kaakbreuk, per kaak 

€  84.41 

Cyste-operatie


H60

Marsupialisatie 

€   84.41 

H65

Primaire sluiting 

€ 162.79 

Correctie van het prothesedragende deel per kaak met bijbehorende weke delen


H70

Lappige fibromen, Schlotterkamm, tubercorrectie e.d., enkelzijdig per kaak 

€   84.41 

H75

Lappige fibromen, Schlotterkamm, tubercorrectie e.d., dubbelzijdig per kaak 

€ 162.79 

H80

Alveolotomie torus, vergelijkbare praeprothetische botcorrecties, enkelzijdig per kaak

€ 114.55 

H85

Alveolotomie torus, vergelijkbare praeprothetische botcorrecties, dubbelzijdig per kaak 

€ 192.93 


 

Kaart
Opbellen
E-mail
Info