Sibeliuslaan 4, 4837 CA  Breda  076-565.85.85

         

 

Groep/Code

Prestaties / omschrijvingen

Tarief

XII

Tandvleesbehandelingen   (T)


a. Verrichtingen bij patiënten met tandvleesaandoeningen


T012

Onderzoek van het tandvlees met parodontiumstatus 

€174.85 

T021

Grondig reinigen wortel, complex 

€  32.56 

T022

Grondig reinigen wortel, standaard 

€  24.12 

T032

Evaluatie initiële behandeling/chirurgie of herbeoordeling met parodontiumstatus

€108.53 

T033

Bespreken vervolgtraject na evaluatie of herbeoordeling 

€  66.32

T042

Consult parodontale nazorg 

€  91.64 

T043

Uitgebreid consult parodontale nazorg  

€121.79 

T044

Complex consult parodontale nazorg 

€162.19 

Parodontale chirurgie


T070

Flapoperatie tussen twee elementen 

€195.95 

T071

Flapoperatie, per sextant (één zesde deel) 

€301.46 

T072

Flapoperatie uitgebreid, per sextant (één zesde deel) 

€361.75 

T073

Directe post-operatieve zorg, eerste zitting 

€  60.29 

T074

Directe post-operatieve zorg, volgende zitting 

€162.19 

T076

Tuber- of retromolaarplastiek 

€  75.37 


b. Parodontologie in overige situaties (niet vallend onder onderdeel a)Tandvlees chirurgie, niet vallend onder onderdeel a


T101

Tuber- of retromolaarplastiek 

€105.51 

T102

Tandvleescorrectie, per element 

€  57.28 

T103

Tandvleescorrectie, per sextant (één zesde deel) 

€150.73 

Toepassen van regeneratietechniek (exclusief de kosten van aangebrachte materialen)


T111* 

Aanbrengen parodontaal regeneratiemateriaal als zelfstandige verrichting, per sextant (één zesde deel) 

€361.75 

T112* 

Aanbrengen parodontaal regeneratiemateriaal als niet zelfstandige verrichting, gelijktijdig met flapoperatie in hetzelfde sextant (één zesde deel), per element 

€120.58 

T113

Operatieve verwijdering van regeneratiemateriaal 

€195.95 

Parodontale kroonverlengingsprocedure


T121

Kroonverlenging per element 

€195.95 

T122

Kroonverlenging per sextant

€361.75 

Mucogingivale chirurgie


T141

Tandvleestransplantaat

€114.55

T142*

Recessie bedekking met verplaatste lap

€361.75 

Directe postoperatieve zorg


T151

Directe postoperatieve zorg, eerste zitting 

€  60.29 

T152

Directe postoperatieve zorg, volgende zitting 

€162.19 

Diversen


T161**

Bacteriologisch onderzoek ten behoeve van tandvleesbehandeling

€  42.20 

T162

Behandeling tandvleesabces 

€  81.39 

T163*

Toepassing lokaal medicament 

€  65.12 

T164*

(Draad)Spalk 

€  24.12

T165

Uitgebreide Voedingsanalyse 

€  60.29 

*

Wanneer er een sterretje achter de code staat, dient rekening te worden gehouden met aanvullende materiaal en/of techniekkosten.

**

De laboratoriumkosten van het externe bacteriologisch laboratorium onderzoek die specifiek toe te rekenen zijn aan de betreffende prestatie mogen ook worden gedeclareerd. 

 

Kaart
Opbellen
E-mail
Info