Sibeliuslaan 4, 4837 CA  Breda  076-565.85.85

         

 

Groep/Code

Prestaties / omschrijvingen

Tarief 

X

Chirurgische ingrepen (inclusief verdoving) (H)


a. Onderdeel A


H11

Trekken tand of kies 

€  46.29 

H16

Trekken volgende tand of kies, in dezelfde zitting en hetzelfde kwadrant 

€  34.57 

H21

Kosten hechtmateriaal 

€    6.29

H26

Hechten weke delen 

€  67.90 

H50

Terugzetten/ terugplaatsen tand of kies, eerste element, exclusief wortelkanaalbehandeling 

€  61.72 

H55

Terugzetten/ terugplaatsen tand of kies, buurelement, exclusief wortelkanaalbehandeling 

€  18.52 

b. Onderdeel B


H90

Voorbereiding praktijkruimte ten behoeve van chirurgische verrichtingen vallend onder onderdeel B

€  61.72 

H33

Hemisectie van een molaar 

€  74.07 

H35 

Moeizaam trekken tand of kies, met mucoperiostale opklap 

€  74.07

H40

Corrigeren van de vorm van de kaak, per kaak 

€  55.55 

H41

Verwijderen van het lipbandje of tongriempje 

€  37.03 

Wortelpuntoperatie per tandwortel


H42

Wortelpuntoperatie, per tandwortel, zonder afsluiting 

€  74.07 

H43

Wortelpuntoperatie, per tandwortel, met ante of retrograde afsluiting 

€  98.76 

H44

Primaire antrumsluiting 

€  67.90 

H59

Behandeling kaakbreuk, per kaak 

€  86.41 

Cyste-operatie


H60

Marsupialisatie 

€   86.41 

H65

Primaire sluiting 

€ 166.65 

Correctie van het prothesedragende deel per kaak met bijbehorende weke delen


H70

Lappige fibromen, Schlotterkamm, tubercorrectie e.d., enkelzijdig per kaak 

€   86.41 

H75

Lappige fibromen, Schlotterkamm, tubercorrectie e.d., dubbelzijdig per kaak 

€ 166.65 

H80

Alveolotomie torus, vergelijkbare praeprothetische botcorrecties, enkelzijdig per kaak

€ 117.27 

H85

Alveolotomie torus, vergelijkbare praeprothetische botcorrecties, dubbelzijdig per kaak 

€ 197.51 


 

Kaart
Opbellen
E-mail
Info