Sibeliuslaan 4, 4837 CA  Breda  076-565.85.85

         

 

Groep/Code

Prestaties / omschrijvingen

Tarief

XII

Tandvleesbehandelingen   (T)


a. Verrichtingen bij patiënten met tandvleesaandoeningen


T012

Onderzoek van het tandvlees met parodontiumstatus 

€ 179.00

T021

Grondig reinigen wortel, complex 

€   33.33

T022

Grondig reinigen wortel, standaard 

€   24.69

T032

Evaluatie initiële behandeling/chirurgie of herbeoordeling met parodontiumstatus

€  111.10

T033

Bespreken vervolgtraject na evaluatie of herbeoordeling 

€   67.90

T042

Consult parodontale nazorg 

€   93.82

T043

Uitgebreid consult parodontale nazorg  

€ 124.68

T044

Complex consult parodontale nazorg 

€ 166.04

Parodontale chirurgie


T070

Flapoperatie tussen twee elementen 

€ 200.60

T071

Flapoperatie, per sextant (één zesde deel) 

€ 308.62

T072

Flapoperatie uitgebreid, per sextant (één zesde deel) 

€ 370.34

T073

Directe post-operatieve zorg, eerste zitting 

€   61.72

T074

Directe post-operatieve zorg, volgende zitting 

€ 166.04

T076

Tuber- of retromolaarplastiek 

€   77.15


b. Parodontologie in overige situaties (niet vallend onder onderdeel a)Tandvlees chirurgie, niet vallend onder onderdeel a


T101

Tuber- of retromolaarplastiek 

€ 108.02

T102

Tandvleescorrectie, per element 

€   58.64

T103

Tandvleescorrectie, per sextant (één zesde deel) 

€ 154.31

Toepassen van regeneratietechniek (exclusief de kosten van aangebrachte materialen)


T111* 

Aanbrengen parodontaal regeneratiemateriaal voor botherstel als zelfstandige verrichting, per sextant (één zesde deel) 

€ 370.34

T112* 

Aanbrengen parodontaal regeneratiemateriaal voor botherstel als niet zelfstandige verrichting, gelijktijdig met flapoperatie in hetzelfde sextant (één zesde deel), per element 

€ 123.45

T113

Operatieve verwijdering van regeneratiemateriaal 

€ 200.60

Parodontale kroonverlengingsprocedure


T121

Kroonverlenging per element 

€ 200.60

T122

Kroonverlenging per sextant

€ 370.34

Mucogingivale chirurgie


T141

Tandvleestransplantaat

€ 117.27

T142*

Recessie bedekking met verplaatste lap

€ 370.34

Directe postoperatieve zorg


T151

Directe postoperatieve zorg, eerste zitting 

€  61.72 

T152

Directe postoperatieve zorg, volgende zitting 

€ 166.04

Diversen


T161**

Bacteriologisch onderzoek ten behoeve van tandvleesbehandeling

€  43.21 

T162

Behandeling tandvleesabces 

€  83.33 

T163*

Toepassing lokaal medicament 

€  66.66 

T164*

(Draad)Spalk 

€  24.69

T165

Uitgebreide Voedingsanalyse 

€  61.72

*

Wanneer er een sterretje achter de code staat, dient rekening te worden gehouden met aanvullende materiaal en/of techniekkosten.

**

De laboratoriumkosten van het externe bacteriologisch laboratorium onderzoek die specifiek toe te rekenen zijn aan de betreffende prestatie mogen ook worden gedeclareerd. 

 

Kaart
Opbellen
E-mail
Info