Sibeliuslaan 4, 4837 CA  Breda  076-565.85.85

         

 

Groep/Code

Prestaties / omschrijvingen

Tarief 

VII

Wortelkanaalbehandelingen   (E)

 

a. Onderzoek, diagnostiek en behandelplanning


 


 

E02

Uitgebreid wortelkanaalbehandeling consult 

€ 43.21 

E03

Consult na tandheelkundig ongeval 

€ 33.95 

b. WortelkanaalbehandelingPulpabehandeling met als doel behoud van vitaliteit


E60*

Geheel of gedeeltelijk weghalen van pulpaweefsel 

€ 49.38 

Wortelkanaalbehandeling element met volgroeide wortelpunt, ongecompliceerd


E04

Toeslag voor kosten bij gebruik van roterende nikkeltitanium instrumenten 

€ 49.71 

E13

Wortelkanaalbehandeling per element met 1 kanaal 

€ 111.10 

E14

Wortelkanaalbehandeling per element met 2 kanalen 

€ 160.48 

E16

Wortelkanaalbehandeling per element met 3 kanalen 

€ 209.86 

E17

Wortelkanaalbehandeling per element met 4 of meer kanalen 

€ 259.24 

E85

Elektronische lengtebepaling 

€ 15.43 

E19

Insluiten calciumhydroxide of daarmee vergelijkbare desinfectans per element, per zitting 

€ 18.52 

E66

Wortelkanaalbehandeling van melkelement 

€ 49.38 

Toeslagen bij complicaties bij wortelkanaalbehandelingen


E51

Verwijderen van kroon of brug 

€ 37.03 

E52

Moeilijke wortelkanaalopening 

€ 30.86 

E53

Verwijderen van wortelstift 

€ 43.21 

E54

Verwijderen van wortelkanaalvulmateriaal 

€ 30.86 

E55

Behandeling dichtgeslibd of verkalkt wortelkanaal 

€ 30.86 

E56*

Voortgezette behandeling bij weefselschade van de tandwortel

€ 43.21 

E57

Behandeling van element met uitzonderlijke anatomie 

€ 30.86 

Apexificatieprocedure van element met onvolgroeide wortelpunt


E61

Behandelen van open wortelpunt met calciumhydroxide, eerste zitting 

€ 86.14 

E62

Behandelen van open wortelpunt met calciumhydroxide, elke volgende zitting 

€ 55.55 

E63*

Toeslag voor afsluiting met Mineral Trioxide Aggregate (MTA) of een vergelijkbaar biokeramisch materiaal

€ 46.29 

E64

Afsluiting van open wortelpunt 

€ 49.38 

Initiële wortelkanaalbehandeling


E77

Initiële wortelkanaalbehandeling, eerste kanaal 

€ 61.72 

E78

Initiële wortelkanaalbehandeling, elk volgend kanaal 

€ 30.86 

Bleken


E90

Inwendig bleken, eerste zitting 

€ 49.38 

E95

Inwendig bleken, elke volgende zitting 

€ 18.52 

E97*

Uitwendig bleken per kaak 

€ 77.15 

Behandeling trauma-element 


E40

Directe pulpa-overkapping 

€ 30.86 

E42

Terugzetten van een verplaatst element na tandheelkundig ongeval 

€ 12.34 

E43*

Vastzetten element d.m.v. een spalk na tandheelkundig ongeval 

€ 24.69 

E44

Verwijderen spalk, per element

€   6.17 

Aanbrengen rubberdam


E45

Aanbrengen rubberdam 

€ 12.34 

Microchirurgische  wortelkanaalbehandelingen


E31

Snij-/ hoektand 

€ 123.45 

E32

Premolaar 

€ 172.83 

E33

Molaar 

€ 222.20 

E34*

Aanbrengen retrograde vulling 

€ 24.69 

E36*

Het trekken van een element met re-implantatie 

€ 86.41 

E37

Kijkoperatie 

€ 74.07 

Opvullen van de pulpakamer en afsluiten van de kanaalingangen


E88

Opvullen van de pulpakamer en afsluiten van de kanaalingangen

€ 61.72

Gebruik operatiemicroscoop 


E86

Gebruik operatiemicroscoop bij wortelkanaalbehandeling

€ 83.33 

Gebruiksklaar maken van praktijkruimte


E87

Gebruiksklaar maken van praktijkruimte voor wortelkanaalbehandeling 

€ 61.72 

*

Wanneer er een sterretje achter de code staat, dient rekening te worden gehouden met aanvullende materiaal en/of techniekkosten.

 


 

Kaart
Opbellen
E-mail
Info