Sibeliuslaan 4, 4837 CA  Breda  076-565.85.85

         

 

Groep/Code

Prestaties / omschrijvingen

Tarief 

VIII

Kronen en bruggen (R)


a. Inlays en kronen


R08*

Eénvlaks composiet inlay 

€    74.07 

R09*

Tweevlaks composiet inlay 

€  141.96 

R10*

Drievlaks composiet inlay 

€  185.17 

R11* 

Eénvlaksinlay 

€  111.10 

R12*

Tweevlaksinlay 

€  172.83 

R13*

Drievlaksinlay 

€  246.89 

R14

Toeslag voor extra retentie bij het plaatsen van indirecte restauraties 

€    30.86 

R24*

Kroon 

€  271.58 

R34*

Kroon op implantaat

€  246.89 

R29*

Confectiekroon

€    55.55 

R31

Opbouw plastisch materiaal

€    61.72 

R32*

Gegoten opbouw, indirecte methode 

€    61.72 

R33*

Gegoten opbouw, directe methode 

€  123.45 

b Brugwerk


R40*

Eerste brugtussendeel 

€ 185.17 

R45*

Toeslag bij een conventionele brug voor elk volgende brugtussendeel in hetzelfde tussendeel

€   92.59 

R49

Toeslag voor brug op vijf- of meer pijlerelementen 

€ 154.31 

R50*

Metalen fixatiekap met afdruk 

€   30.86

R55*

Gipsslot met extra afdruk 

€   30.86 

R60*

Plakbrug zonder preparatie 

€ 123.45 

R61*

Plakbrug met preparatie 

€ 185.17

R65

Toeslag bij een plakbrug voor elk volgende brugdeel in hetzelfde tussendeel 

€   43.21 

R66

Toeslag bij een plakbrug voor elke volgende bevestiging boven het aantal van twee 

€   24.69

c. Restauraties diversen


R70

Toeslag voor kroon onder bestaand frame-anker 

€   67.90 

R71*

Vernieuwen porseleinen schildje, reparatie metalen/porseleinen kroon in de mond 

€   67.90 

R74*

Opnieuw vastzetten niet plastische restauraties

€   24.69

R75*

Opnieuw vastzetten plakbrug

€   61.72 

R76

Toeslag voor gegoten opbouw onder bestaande kroon

€   30.86

R77

Moeizaam verwijderen van oud kroon- en brugwerk per (pijler) element

€   30.86

R91*

Wortelkap met stift

€ 154.31 

d. Schildje van keramiek of kunststof


R78*

Schildje van keramiek of kunststof, zonder preparatie

€   74.07

R79*

Schildje van keramiek of kunststof, met preparatie

€ 123.45 

e. Temporaire voorzieningen


R80*

Tijdelijk kroon- en brugwerk, eerste tand of kies  

€   30.86

R85*

Tijdelijk kroon- en brugwerk, volgende tand of kies

€   12.34

R90*

Gedeeltelijk voltooid werk

variabel *

Wanneer er een sterretje achter de code staat, dient rekening te worden gehouden met aanvullende materiaal en/of techniekkosten.

Kaart
Opbellen
E-mail
Info