Sibeliuslaan 4, 4837 CA  Breda  076-565.85.85

         

 

Groep/Code

Prestaties / omschrijvingen

Tarief 

X

Chirurgische ingrepen (inclusief verdoving) (H)


a. Onderdeel A


H11

Trekken tand of kies 

€   49.87 

H16

Trekken volgende tand of kies, in dezelfde zitting en hetzelfde kwadrant 

€   37.24 

H21

Kosten hechtmateriaal 

€     6.87

H26

Hechten weke delen 

€   73.14 

H50

Terugzetten/ terugplaatsen tand of kies, eerste element, exclusief wortelkanaalbehandeling 

€   66.49 

H55

Terugzetten/ terugplaatsen tand of kies, buurelement, exclusief wortelkanaalbehandeling 

€   19.95 

b. Onderdeel B


H90

Voorbereiding praktijkruimte ten behoeve van chirurgische verrichtingen vallend onder onderdeel B

€   66.49 

H33

Hemisectie van een molaar 

€   79.79 

H34

Vrijleggen ingesloten tand of kies ter bevordering van de doorbraak

€   79.79

H35 

Moeizaam trekken tand of kies, met mucoperiostale opklap 

€   79.79

H38

Uitvoeren eerste autotransplantaat

€ 331.34

H39

Uitvoeren volgende autotransplantaat, in dezelfde zitting 

€ 131.66

H40

Corrigeren van de vorm van de kaak, per kaak 

€   59.84 

H41

Verwijderen van het lipbandje of tongriempje 

€   39.90 

Wortelpuntoperatie per tandwortel


H42

Wortelpuntoperatie, per tandwortel, zonder afsluiting 

€   79.79 

H43

Wortelpuntoperatie, per tandwortel, met ante of retrograde afsluiting 

€ 106.39 

H44

Primaire antrumsluiting 

€   73.14 

H59

Behandeling kaakbreuk, per kaak 

€   93.09 

Cyste-operatie


H60

Marsupialisatie 

€   93.09 

H65

Primaire sluiting 

€ 179.53 

Correctie van het prothesedragende deel per kaak met bijbehorende weke delen


H70

Lappige fibromen, Schlotterkamm, tubercorrectie e.d., enkelzijdig per kaak 

€   93.09 

H75

Lappige fibromen, Schlotterkamm, tubercorrectie e.d., dubbelzijdig per kaak 

€ 179.53 

H80

Alveolotomie torus, vergelijkbare praeprothetische botcorrecties, enkelzijdig per kaak

€ 126.34 

H85

Alveolotomie torus, vergelijkbare praeprothetische botcorrecties, dubbelzijdig per kaak 

€ 212.78 


 

Opbellen
E-mail