Sibeliuslaan 4, 4837 CA  Breda  076-565.85.85

         

 

Groep/Code

Prestaties / omschrijvingen

Tarief

XII

Tandvleesbehandelingen   (T)


a. Verrichtingen bij patiënten met tandvleesaandoeningen


T012

Onderzoek van het tandvlees met parodontiumstatus 

€ 192.83

T021

Grondig reinigen wortel, complex 

€   35.91

T022

Grondig reinigen wortel, standaard 

€   26.60

T032

Evaluatie initiële behandeling/chirurgie of herbeoordeling met parodontiumstatus

€  119.69

T033

Bespreken vervolgtraject na evaluatie of herbeoordeling 

€   73.14

T042

Consult parodontale nazorg 

€ 101.07

T043

Uitgebreid consult parodontale nazorg  

€ 134.32

T044

Complex consult parodontale nazorg 

€ 178.87

Parodontale chirurgie


T070

Flapoperatie tussen twee elementen 

€ 216.11

T071

Flapoperatie, per sextant (één zesde deel) 

€ 332.47

T072

Flapoperatie uitgebreid, per sextant (één zesde deel) 

€ 398.97

T073

Directe post-operatieve zorg, eerste zitting 

€   66.49

T074

Directe post-operatieve zorg, volgende zitting 

€ 178.87

T076

Tuber- of retromolaarplastiek 

€   83.12


b. Parodontologie in overige situaties (niet vallend onder onderdeel a)Tandvlees chirurgie, niet vallend onder onderdeel a


T101

Tuber- of retromolaarplastiek 

€ 116.36

T102

Tandvleescorrectie, per element 

€   63.17

T103

Tandvleescorrectie, per sextant (één zesde deel) 

€ 166.24

Toepassen van regeneratietechniek (exclusief de kosten van aangebrachte materialen)


T111* 

Aanbrengen parodontaal regeneratiemateriaal voor botherstel als zelfstandige verrichting, per sextant (één zesde deel) 

€ 398.97

T112* 

Aanbrengen parodontaal regeneratiemateriaal voor botherstel als niet zelfstandige verrichting, gelijktijdig met flapoperatie in hetzelfde sextant (één zesde deel), per element 

€ 132.99

T113

Operatieve verwijdering van regeneratiemateriaal 

€ 216.11

Parodontale kroonverlengingsprocedure


T121

Kroonverlenging per element 

€ 216.11

T122

Kroonverlenging per sextant

€ 398.97

Mucogingivale chirurgie


T141

Tandvleestransplantaat

€ 126.34

T142*

Recessie bedekking met verplaatste lap

€ 398.97

Directe postoperatieve zorg


T151

Directe postoperatieve zorg, eerste zitting 

€  66.49 

T152

Directe postoperatieve zorg, volgende zitting 

€ 178.87

Diversen


T161**

Bacteriologisch onderzoek ten behoeve van tandvleesbehandeling

€  46.55 

T162

Behandeling tandvleesabces 

€  89.77 

T163*

Toepassing lokaal medicament 

€  71.81 

T164*

(Draad)Spalk 

€  26.80

T165

Uitgebreide Voedingsanalyse 

€  66.49

*

Wanneer er een sterretje achter de code staat, dient rekening te worden gehouden met aanvullende materiaal en/of techniekkosten.

**

De laboratoriumkosten van het externe bacteriologisch laboratorium onderzoek die specifiek toe te rekenen zijn aan de betreffende prestatie mogen ook worden gedeclareerd. 

 

Opbellen
E-mail