Sibeliuslaan 4, 4837 CA  Breda  076-565.85.85

         

 

Groep/Code

Prestaties / omschrijvingen

Tarief

XIV

Uurtarieven ten behoeve van de bijzondere tandheelkunde
en de Wlz (U)

U25 *

Tijdtarief tandheelkundige hulp aan patiënten die behandeld worden in Wlz-instelling in eenheden van vijf minuten

€  15.14

U35 *

Tijdtarief tandheelkundige hulp aan patiënten die verblijven in de Wlz-instelling en behandeld worden in de eigen praktijk van de zorgaanbieder in eenheden van vijf minuten 

€  17.47

U05 *

Tijdtarief begeleiding moeilijk behandelbare patiënten
in eenheden van vijf minuten 

€  17.47 

*

Wanneer er een sterretje achter de code staat, dient rekening te worden gehouden met aanvullende materiaal en/of techniekkosten.

 

Opbellen
E-mail