Sibeliuslaan 4, 4837 CA  Breda  076-565.85.85

         

 

Groep/Code

Prestaties / omschrijvingen

Tarief 

VIII

Kronen en bruggen (R)


a. Inlays en kronen


R08*

Eénvlaks composiet inlay 

€    79.79 

R09*

Tweevlaks composiet inlay 

€  152.94 

R10*

Drievlaks composiet inlay 

€  199.48 

R11* 

Eénvlaksinlay 

€  119.69 

R12*

Tweevlaksinlay 

€  186.18 

R13*

Drievlaksinlay 

€  256.98 

R14

Toeslag voor extra retentie bij het plaatsen van indirecte restauraties 

€    33.25 

R24*

Kroon 

€  292.57 

R34*

Kroon op implantaat

€  256.98 

R29*

Confectiekroon

€    59.84 

R31

Opbouw plastisch materiaal

€    66.49 

R32*

Gegoten opbouw, indirecte methode 

€    66.49 

R33*

Gegoten opbouw, directe methode 

€  132.99 

b Brugwerk


R40*

Eerste brugtussendeel 

€ 199.48 

R45*

Toeslag bij een conventionele brug voor elk volgende brugtussendeel in hetzelfde tussendeel

€   99.74 

R49

Toeslag voor brug op vijf- of meer pijlerelementen 

€ 166.24 

R50*

Metalen fixatiekap met afdruk 

€   33.25

R55*

Gipsslot met extra afdruk 

€   33.25 

R60*

Plakbrug zonder preparatie 

€ 132.99 

R61*

Plakbrug met preparatie 

€ 199.38

R65

Toeslag bij een plakbrug voor elk volgende brugdeel in hetzelfde tussendeel 

€   46.55 

R66

Toeslag bij een plakbrug voor elke volgende bevestiging boven het aantal van twee 

€   26.60

c. Restauraties diversen


R67*

Plaatsen opbouw ten behoeve van implantaatkroon

€   28.59

R70

Toeslag voor kroon onder bestaand frame-anker 

€   73.14 

R71*

Vernieuwen porseleinen schildje, reparatie metalen/porseleinen kroon in de mond 

€   73.14 

R74*

Opnieuw vastzetten niet plastische restauraties

€   26.60

R75*

Opnieuw vastzetten plakbrug

€   66.49 

R76

Toeslag voor gegoten opbouw onder bestaande kroon

€   33.25

R77

Moeizaam verwijderen van oud kroon- en brugwerk per (pijler) element

€   33.25

R91*

Wortelkap met stift

€ 166.24 

R92

Passen restauratieve proefopstelling in de mond

€   89.77

d. Schildje van keramiek of kunststof


R78*

Schildje van keramiek of kunststof, zonder preparatie

€   79.79

R79*

Schildje van keramiek of kunststof, met preparatie

€ 132.99 

e. Temporaire voorzieningen


R80*

Tijdelijk kroon- en brugwerk, eerste tand of kies  

€   33.25

R85*

Tijdelijk kroon- en brugwerk, volgende tand of kies

€   13.30

R90*

Gedeeltelijk voltooid werk

variabel *

Wanneer er een sterretje achter de code staat, dient rekening te worden gehouden met aanvullende materiaal en/of techniekkosten.

Opbellen
E-mail