Sibeliuslaan 4, 4837 CA  Breda  076-565.85.85

         


 

rekening:

Alle nota's worden via de firma DFA-services rechtstreeks aan de patiënt gestuurd. U dient deze zelf te betalen en eventueel kunt de nota naar uw verzekeringsmaatschappij sturen voor restitutie.

Voor vragen over uw factuur kunt u bellen met 088-6555999.


 

Hoofdstuk I Consultatie en Diagnostiek (C-codes) 

Code

Omschrijving

Tarief
C

I CONSULTATIE EN DIAGNOSTIEK

a. Diagnostisch onderzoekC11

Periodieke controle

€ 20,52

C13

Probleemgericht consult

€ 20,52
b. Aanvullend diagnostisch onderzoek, algemeenC22

Schriftelijke medische anamnese

€ 20,52

C28

Uitgebreid onderzoek t.b.v. opstellen en vastleggen behandelplan

€ 97,18

C29*

Studiemodellen t.b.v. behandelplan

€ 27,00

C65

Planmatig beslijpen van alle voortanden, per boven- of onderkaak

€ 53,99
c. Toeslagen en diversenC80

Mondzorg aan huis

€ 16,20

C84

Voorbereiding behandeling onder algehele narcose

€ 43,19

C85

Weekendbehandeling

€ 20,52

C86

Avondbehandeling

€ 20,52

C87

Nachtbehandeling

€ 20,52

d. Geen formele NZa codes


C70

Keuringsrapport met bitewingfoto's

-

C75

Keuringsrapport zonder bitewingfoto's

-

C76

Afgifte gezondheidsverklaring

-

C90

Niet nagekomen afspraak

-  Hoofdstuk II Maken en beoordelen foto's (X-codes)
Code

Omschrijving

Tarief
X

II MAKEN EN BEOORDELEN FOTO’S

X10

Kleine röntgenfoto

€ 15,12

X21

Kaakoverzichtsfoto

€ 64,79

X22

Kaakoverzichtsfoto t.b.v. implantologie in de tandeloze kaak

€ 64,79

X24

Schedelfoto

€ 29,15

X25

Maken meerdimensionale kaakfoto

€ 129,58

X26

Beoordelen meerdimensionale kaakfoto

€ 53,99


 

  Hoofdstuk III Preventieve mondzorg (M-codes)
Code

Omschrijving

Tarief
M

III PREVENTIEVE MONDZORG

M01

Preventieve voorlichting en/of instructie

€ 12,10

M02

Consult voor evaluatie van preventie

€ 12,10

M03

Gebitsreiniging

€ 12,10

M05

Beslijpen en/of fluorideren melkelement

€ 24,30

M32

Eenvoudig bacteriologisch onderzoek

€ 16,20

M10

Fluoride applicatie, methode I

€ 27,00

M20

Fluoride applicatie, methode II

€ 21,60

M61 *

Mondbeschermer

€ 24,30


 

  Hoofdstuk IV Verdoving (A-codes)
Code

Omschrijving

Tarief
A

IV VERDOVING

A15

Oppervlakte verdoving

€ 7,02

A10

Geleidings- en/of infiltratie verdoving

€ 13,50

A20

Behandeling onder algehele narcose

kostprijs


 

  Hoofdstuk V Verdoving door middel van een roesje (B-codes)
Code

Omschrijving

Tarief
B

V VERDOVING DOOR MIDDEL VAN EEN ROESJE

B10

Introductie roesje (lachgassedatie)

€ 27,00

B11

Toediening roesje (lachgassedatie)

€ 27,00

B12

Overheadkosten roesje (lachgassedatie)

€ 34,82


 

  Hoofdstuk VI Vullingen (V-codes)
Code

Omschrijving

Tarief
V

VI VULLINGEN

V50

Droogleggen van elementen door middel van een rubberen lapje

€ 10,80

V60

Indirecte pulpa-overkapping

€ 16,20

V70 *

Parapulpaire stift

€ 10,80

V80 *

Wortelkanaalstift

€ 18,90

V85 *

Elke volgende wortelkanaalstift in hetzelfde element

€ 8,10

V11

Eénvlaksvulling

€ 21,60

V12

Tweevlaksvulling

€ 35,09

V13

Drievlaksvulling

€ 45,89

V14

Kroon van plastisch materiaal

€ 64,79

V15

Aanbrengen schildje van tandkleurig plastisch materiaal

€ 64,79

V20

Etsen ten behoeve van composietvulling

€ 10,80

V21

Etsen in combinatie met etsbare onderlaag ten behoeve van composietvulling

€ 21,60

V30

Sealen eerste element

€ 24,30

V35

Sealen ieder volgend element in dezelfde zitting

€ 13,50

V40

Het polijsten van amalgaamvullingen bijwerken van oude composietvullingen,

€ 5,40


behandeling van gevoelige tandhalzen en applicatie medicament 

  Hoofdstuk VII Wortelkanaalbehandelingen (E-codes)
Code

Omschrijving

Tarief
E

VII WORTELKANAALBEHANDELINGEN

a. Onderzoek, diagnostiek en behandelplanningE01

Wortelkanaalbehandeling consult

€ 20,52

E02

Uitgebreid wortelkanaalbehandeling consult

€ 37,79

E03

Consult na tandheelkundig ongeval

€ 29,69
b. Wortelkanaalbehandeling
Pulpabehandeling met als doel behoud van vitaliteit


E60

Geheel of gedeeltelijk weghalen van pulpaweefsel

€ 43,19

Wortelkanaalbehandeling element met volgroeide wortelpunt, ongecompliceerd


E04

Toeslag voor kosten bij gebruik roterende nikkel-titanium instrumenten

€ 45,50

E13

Wortelkanaalbehandeling per element met 1 kanaal

€ 97,18

E14

Wortelkanaalbehandeling per element met 2 kanalen

€ 140,37

E16

Wortelkanaalbehandeling per element met 3 kanalen

€ 183,57

E17

Wortelkanaalbehandeling per element met 4 of meer kanalen

€ 226,76

E85

Elektronische lengtebepaling

€ 13,50

E19

Insluiten calciumhydroxide per element per zitting

€ 16,20

E66

Wortelkanaalbehandeling van melkelement

€ 43,19

Toeslagen bij complicaties bij wortelkanaalbehandelingen

E51

Verwijderen van kroon of brug

€ 32,39

E52

Moeilijke wortelkanaalopening

€ 27,00

E53

Verwijderen van wortelstift

€ 37,79

E54

Verwijderen van wortelkanaalvulmateriaal

€ 27,00

E55

Behandeling dichtgeslibd of verkalkt wortelkanaal

€ 27,00

E56

Voortgezette behandeling met iatrogene schade

€ 37,79

E57

Behandeling van element met uitzonderlijke anatomie

€ 27,00

Apexificatieprocedure van element met onvolgroeide wortelpunt

E61

Behandelen van open wortelpunt met calciumhydroxide, eerste zitting

€ 75,59

E62

Behandelen van open wortelpunt met calciumhydroxide, elke volgende zitting

€ 48,59

E63 *

Toeslag voor afsluiting met Mineral Trioxide Aggregate (MTA)

€ 40,49

E64

Afsluiting van open wortelpunt

€ 43,19

Initiële wortelkanaalbehandeling


E77

Initiële wortelkanaalbehandeling, eerste kanaal

€ 53,99

E78

Initiële wortelkanaalbehandeling, elk volgend kanaal

€ 27,00

Bleken


E90

Inwendig bleken, eerste zitting

€ 43,19

E95

Inwendig bleken, elke volgende zitting

€ 16,20

E97 *

Uitwendig bleken per kaak

€ 67,49

E98

Materialen voor thuisbleken

kostprijs

Behandeling trauma-element


E40

Directe pulpa-overkapping

€ 27,00

E42

Terugzetten van een verplaatst element na tandheelkundig ongeval

€ 10,80

E43 *

Vastzetten element d.m.v. een spalk na tandheelkundig ongeval

€ 21,60

E44

Verwijdering spalk

€ 5,40

Aanbrengen rubberdam


E45

Aanbrengen rubberdam

€ 10,80

Microchirurgische wortelkanaalbehandelingen


E31

Snij-/ hoektand

€ 107,98

E32

Premolaar

€ 151,17

E33

Molaar

€ 194,37

E34 *

Aanbrengen retrograde vulling

€ 21,60

E36 *

Het trekken van een element met re-implantatie

€ 75,59

E37

Kijkoperatie

€ 64,79

Gebruik operatiemicroscoop


E86

Gebruik operatiemicroscoop bij wortelkanaalbehandeling

€ 72,89

Gebruiksklaar maken praktijkruimte


E87

Gebruiksklaar maken van praktijkruimte voor wortelkanaalbehandeling

€ 53,99


 

  Hoofdstuk VIII Kronen en bruggen (R-codes)
Code

Omschrijving

Tarief
R

VIII KRONEN EN BRUGGEN

a. Inlays en kronenR08 *

Eenvlaks composiet inlay

€ 64,79

R09 *

Tweevlaks composiet inlay

€ 124,18

R10 *

Drievlaks composiet inlay

€ 161,97

R11 *

Eenvlaksinlay

€ 97,18

R12 *

Tweevlaksinlay

€ 151,17

R13 *

Drievlaksinlay

€ 215,96

R14

Toeslag voor aangegoten pin, per pin

€ 27,00

R24 *

Kroon

€ 237,56

R28 *

Endokroon, indirect vervaardigd

€ 64,79

R29

Roestvrijstalen kroon, kunstharsvoorziening

€ 53,99

R31

Opbouw plastisch materiaal wortelkanaal

€ 32,39

R32 *

Gegoten opbouw, indirecte methode

€ 53,99

R33 *

Gegoten opbouw, directe methode

€ 107,98

b. Brugwerk


R40 *

Eerste brugtussendeel

€ 161,97

R45 *

Tweede en volgende brugdeel in hetzelfde tussendeel

€ 80,99

R46 *

Brugverankering, per anker

€ 53,99

R49

Toeslag voor brug op vijf- of meer pijlerelementen

€ 134,98

R50 *

Metalen fixatiekap met afdruk

€ 27,00

R55 *

Gipsslot met extra afdruk

€ 27,00

R60 *

Plakbrug zonder preparatie

€ 107,98

R61 *

Plakbrug met preparatie

€ 161,97

R65

Toeslag voor elke volgende brugdeel in hetzelfde tussendeel

€ 37,79

R66

Toeslag voor elke volgende bevestiging boven het aantal van twee

€ 21,60
c. Restauraties diversenR70

Toeslag voor kroon onder bestaand frame-anker

€ 59,39

R71 *

Vernieuwen porseleinen schildje, reparatie metaal/porselein kroon in de mond

€ 59,39

R72

Vernieuwen schildje van plastisch materiaal

€ 32,39

R73

Aanbrengen extra retentie c.q. pinnen in schildje

€ 21,60

R74

Opnieuw vastzetten niet plastische restauraties

€ 21,60

R75

Opnieuw vastzetten plakbrug

€ 53,99

R76

Extra toeslag voor gegoten opbouw onder bestaande kroon

€ 27,00

R77

Moeizaam verwijderen van oud kroon- en brugwerk per (pijler)element

€ 27,00
d. Schildje van keramiek of kunststofR78 *

Schildje van keramiek of kunststof, zonder preparatie

€ 64,79

R79 *

Schildje van keramiek of kunststof, met preparatie

€ 107,98
e. Temporaire voorzieningenR80 *

Temporaire, eerste voorziening

€ 27,00

R85 *

Temporaire, volgende voorziening

€ 10,80

R90 *

Gedeeltelijk voltooid werk

-


 

  Hoofdstuk IX Kaakgewrichtsbehandelingen (G-codes)
Code

Omschrijving

Tarief
G

IX Kaakgewrichtbehandelingen

a. Kaakgewrichtsklachten (craniomandibulaire dysfunctie)Onderzoek/diagnostiek


G01

Uitgebreid functie-onderzoek (UFO)

€ 134,98

G02

Spieractiviteitsmeting en registratie

€ 86,38

G03

Gedocumenteerde verwijzing kaakgewrichtbehandeling

€ 59,39

Therapie voor kaakgewrichtsklachten (na uitgebreid functie-onderzoek)


G61

Instructie spieroefeningen

€ 53,99

G62 *

Occlusale spalk

€ 145,77

G63 *

Repositiespalk

€ 215,96

G64

Controlebezoek spalk inclusief kleine correcties

€ 27,00

G65 *

Indirect planmatig inslijpen

€ 296,95

G66

Biofeedbacktherapie

€ 48,59

G67

Behandeling triggerpoint

€ 59,39

G33 *

Aanbrengen front/hoektandgeleiding

€ 53,99

Therapie voor kaakgewrichtsklachten (zonder uitgebreid functie-onderzoek)


G69 *

Opbeetplaat

€ 59,39

b. Registratiemethoden kaakgewrichtsbehandelingen

G10

Eenvoudige beetregistratie volgens middelwaarde vóór of ná enigerlei preparatie

€ 80,99

Extra in rekening te brengen voor nauwkeurigere bepalingen


G11

Scharnierasbepaling

€ 80,99

G12

Centrale relatiebepaling

€ 75,59

G13

Protrale/laterale bepalingen

€ 53,99

G14

Instellen volledig instelbare articulator, pantograaf en registratie

€ 485,91

G15

Voor het behouden van beethoogte

€ 27,00

G16

Therapeutische positiebepaling

€ 27,00

G20

Beetregistratie intra-oraal

€ 53,99
c. Snurk- en slaapstoornisbeugelG71 *

Apparaat voor snurk- en slaapstoornissen (MRA)

€ 269,95

G72

Controlebezoek MRA

€ 27,00

G73 *

Reparatie MRA met afdruk

€ 43,19


 

  Hoofdstuk X Chirurgische ingrepen (inclusief anesthesie) (H-codes)
Code

Omschrijving

Tarief
H

X CHIRURGISCHE INGREPEN (inclusief anesthesie)

a. Onderdeel AH11

Trekken tand of kies

€ 40,49

H16

Trekken volgende tand of kies, in dezelfde zitting en zelfde kwadrant

€ 30,23

H21

Kosten hechtmateriaal

€ 5,76

H26

Hechten weke delen

€ 59,39

H50

Terugzetten/ terugplaatsen tand of kies, eerste element, exclusief wortelkanaalbehandeling

€ 53,99

H55

Terugzetten/ terugplaatsen tand of kies, buurelement, exclusief wortelkanaalbehandeling

€ 16,20
b. Onderdeel BH90

Voorbereiding praktijkruimte ten behoeve van chirurgische verrichtingen vallend onder onderdeel B.

€ 53,99

H35

Moeizaam trekken tand of kies, met mucoperiostale opklap

€ 64,79

H40

Corrigeren van de vorm van de kaak, per kaak

€ 48,59

H41

Verwijderen van het tongriempje of lipbandje

€ 32,39

Wortelpuntoperatie per tandwortel


H42

Wortelpuntoperatie, per tandwortel, zonder afsluiting

€ 64,79

H43

Wortelpuntoperatie, per tandwortel, met ante of retrogradeafsluiting

€ 86,38

H44

Primaire antrumsluiting

€ 59,39

H59

Behandeling kaakbreuk, per kaak

€ 75,59
Code

Omschrijving

Tarief

Cyste-operatie


H60

Marsupialisatie

€ 75,59

H65

Primaire sluiting

€ 145,77

Correctie van het prothesedragende deel per kaak met bijbehorende weke delen


H70

Lappige fibromen, Schlotterkamm, tubercorrectie e.d., enkelzijdig per kaak

€ 75,59

H75

Lappige fibromen, Schlotterkamm, tubercorrectie e.d., dubbelzijdig per kaak

€ 145,77

H80

Alveolotomie torus, vergelijkbare praeprothetische botcorrecties, enkelzijdig per kaak

€ 102,58

H85

Alveolotomie torus, vergelijkbare praeprothetische botcorrecties, dubbelzijdig per kaak

€ 172,77


 

  Hoofdstuk XI Kunstgebitten (P-codes)
Code

Omschrijving

Tarief
P

XI Kunstgebitten

P60

Uitgebreid onderzoek naar functioneren van het bestaande kunstgebit

€ 32,39

P65

Planmatig inslijpen van bestaande kunstgebit

€ 27,00

P17

Toeslag voor beetregistratie met specifieke apparatuur

€ 53,99

P10 *

Gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars, 1-4 elementen

€ 80,99

P15 *

Gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars, 5-13 elementen

€ 161,97

P16

Toeslag voor individuele afdruk met randopbouw bij gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars

€ 59,39

P18

Toeslag voor gegoten anker bij gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars

€ 16,20

P34 *

Frame kunstgebit, 1-4 elementen

€ 221,36

P35 *

Frame kunstgebit, 5-13 elementen

€ 302,35

P31 *

Wortelkap met stift

€ 134,98

P32

Toeslag voor maken precisiekoppeling per koppeling cq staafhuls

€ 80,99

P33

Toeslag voor aanbrengen telescoopkroon met precisiekoppeling

€ 53,99

P40

Toeslag immediaat kunstgebit, kunstgebittarief, verhoogd met per immediaat te vervangen element

€ 13,50

P45 *

Noodkunstgebit

€ 107,98
a. Volledig kunstgebitP21 *

Volledig kunstgebit bovenkaak

€ 161,97

P25 *

Volledig kunstgebit onderkaak

€ 215,96

P30 *

Volledig kunstgebit boven- en onderkaak

€ 350,94

Extra te berekenen bij volledig kunstgebit


P36

Individuele afdruk zonder randopbouw

€ 27,00

P14

Individuele afdruk met randopbouw

€ 59,39

P37

Frontopstelling in aparte zitting

€ 32,39

P27

Reoccluderen

€ 53,99

P28

Naregistratie en remounten

€ 53,99

P38

Toeslag voor bepaling verticale beet hoogte met behulp van specifieke apparatuur

€ 59,39

P39

Toeslag voor bepaling neutrale zone

€ 80,99

P41

Toeslag voor relinen van alginaatafdruk

€ 27,00

P42

Toeslag voor specifieke A-zone-bepaling

€ 27,00

P43

Toeslag voor extra beetbepaling met waswallen

€ 32,39

Overige


P29

Toeslag te berekenen voor elk element bij een overkappingsprothese

€ 43,19

P06

Tissue conditioning volledig kunstgebit

€ 37,79

P01 *

Opvullen volledig kunstgebit, indirect zonder randopbouw

€ 37,79

P02 *

Opvullen volledig kunstgebit, indirect met randopbouw

€ 80,99

P03 *

Opvullen volledig kunstgebit, direct zonder randopbouw

€ 53,99

P04 *

Opvullen volledig kunstgebit, direct met randopbouw

€ 80,99

P70 *

Opvullen overkappingsprothese op natuurlijke peilers zonder staafdemontage

€ 151,17

P07 *

Reparatie volledig kunstgebit, zonder afdruk

€ 16,20

P08 *

Reparatie volledig kunstgebit, met afdruk

€ 43,19

P56

Tissue conditioning gedeeltelijke kunstgebit of framekunstgebit

€ 37,79

P51 *

Opvullen gedeeltelijk kunstgebit /framekunstgebit, indirect zonder randopbouw

€ 37,79

P52 *

Opvullen gedeeltelijk kunstgebit /framekunstgebit, indirect met randopbouw

€ 80,99

P53 *

Opvullen gedeeltelijk kunstgebit / framekunstgebit, direct zonder randopbouw

€ 53,99

P54 *

Opvullen gedeeltelijk kunstgebit / framekunstgebit, direct met randopbouw

€ 80,99

P57 *

Reparatie gedeeltelijk(e) kunstgebit/framekunstgebit, zonder afdruk

€ 16,20

P58 *

Reparatie gedeeltelijk(e) kunstgebit/framekunstgebit, met afdruk

€ 43,19

P78 *

Uitbreiding gedeeltelijk kunstgebit met element(en) tot volledig kunstgebit inclusief afdruk

€ 43,19

P79 *

Uitbreiding gedeeltelijk kunstgebit met element of anker inclusief afdruk

€ 43,19


 

  Hoofdstuk XII Tandvleesbehandelingen (T-codes)
Code

Omschrijving

Tarief
T

XII TANDVLEESBEHANDELINGEN

a. Verrichtingen bij patiënten met tandvleesaandoeningenT11

Onderzoek van het tandvlees met pocketstatus

€ 143,07

T12

Onderzoek van het tandvlees parodontiumstatus

€ 156,57

T21

Grondig reinigen wortel door een tandarts, per element

€ 29,15

T22

Grondig reinigen wortel door een mondhygiënist, per element

€ 21,60

T31

Herbeoordeling met pocketstatus, na initiële tandvleesbehandeling

€ 83,69

T32

Herbeoordeling met parodontiumstatus, na initiële tandvleesbehandeling

€ 97,18

T33

Uitgebreid bespreken vervolgtraject na herbeoordeling

€ 43,19

T51

Kort consult nazorg tandvleesbehandeling door een tandarts

€ 75,59

T52

Kort consult nazorg tandvleesbehandeling door een mondhygiënist

€ 56,69

T53

Standaard consult nazorg tandvleesbehandeling door een tandarts

€ 109,06

T54

Standaard consult nazorg tandvleesbehandeling door een mondhygiënist

€ 82,07

T55

Uitgebreid consult nazorg tandvleesbehandeling door een tandarts

€ 145,23

T56

Uitgebreid consult nazorg tandvleesbehandeling door een mondhygiënist

€ 109,06

T60

Evaluatie-onderzoek met pocketstatus

€ 143,07

T61

Evaluatie-onderzoek met parodontiumstatus

€ 156,57

Parodontale chirurgie


T70

Flapoperatie tussen 2 elementen

€ 175,47

T71

Flapoperatie per sextant (één zesde deel)

€ 269,95

T72

Flapoperatie uitgebreid per sextant (één zesde deel)

€ 323,94

T73

Directe post-operatieve zorg, kort

€ 53,99

T74

Directe post-operatieve zorg, uitgebreid

€ 145,23

T75

Post-operatief evaluatie-onderzoek met parodontiumstatus

€ 140,37

T76

Tuber- of retromolaarplastiek

€ 67,49
b. Parodontologie in overige situaties (niet vallend onder onderdeel a)Tandvlees chirurgie, niet vallend onder onderdeel a


T80

Tandvleestransplantaat

€ 116,08

T81

Tuber- of retromolaarplastiek

€ 94,48

T82

Tandvleescorrectie per element

€ 51,29

T83

Tandvleescorrectie per sextant (één zesde deel)

€ 134,98

Toepassen van regeneratietechniek (exclusief de kosten van de aangebrachte materialen)

T84 *

Aanbrengen regeneratiemateriaal als zelfstandige verrichting, per sextant (één zesde deel)

€ 323,94

T85 *

Aanbrengen regeneratiemateriaal als niet-zelfstandige verrichting, gelijktijdig met flapoperatie

€ 107,98


in hetzelfde sextant (éénzesde deel), per element


T86

Operatieve verwijdering van regeneratiemateriaal

€ 175,47

Parodontale kroonverlengingsprocedure


T87

Kroonverlenging per element

€ 175,47

T88

Kroonverlenging per sextant

€ 323,94

Directe postoperatieve zorg


T89

Directe postoperatieve zorg, kort

€ 53,99

T90

Directe postoperatieve zorg, uitgebreid

€ 145,23

Diversen


T91

Pocketregistratie

€ 32,39

T92

Parodontiumregistratie

€ 64,79

T93

Bacteriologisch onderzoek ten behoeve van tandvleesbehandeling

€ 37,79

T94

Behandeling tandvleesabces

€ 72,89

T57

Toepassing lokaal medicament

€ 80,99

T95 *

(Draad)Spalk

€ 21,60


 

  Hoofdstuk XIII Implantaten (J-codes)
Code

Omschrijving

Tarief
J

XIII IMPLANTATEN

J97

Overheadkosten implantaten

€ 196,26

J98

Overheadkosten pre-implantologische

€ 111,07
a. Onderzoek, diagnostiek en behandelingsplanningJ01

Initieel onderzoek implantologie

€ 70,19

J02

Verlengd onderzoek implantologie

€ 107,98

J03*

Proefopstelling

€ 145,77

J05

Implantaatpositionering op grond van CT-scan

€ 48,59
b. I Pre-implantologische chirurgieJ08 *

Aanbrengen botvervangers in extractie wond

€ 21,60

J09 *

Ophoging bodem bijholte, eerste kaakhelft

€ 259,15

J10 *

Ophoging bodem bijholte, tweede kaakhelft in dezelfde zitting

€ 161,97

J11

Prepareren donorplaats

€ 145,77

J12 *

Kaakverbreding en/of verhoging in frontregio of eerste kaakhelft

€ 156,57

J13 *

Kaakverbreding en/of verhoging in tweede kaakhelft in dezelfde zitting

€ 75,59

J07

Toeslag kosten boren voor eenmalig gebruik

kostprijs
b. II Pre- en per-implantologische chirurgie: diversenJ06

Vrijleggen foramen mentale

€ 32,39

J15 *

Kaakverbreding en/of verhoging in frontregio of eerste kaakhelft

€ 91,78

J16 *

Kaakverbreding en/of verhoging in tweede kaakhelft

€ 91,78

J17 *

Aanvullende ophoging bodem bijholte

€ 140,37

J18 *

Ophoging bodem bijholte orthograad

€ 64,79

J19

Toeslag esthetische zone

€ 70,19
c. Implantologische chirurgieJ20 *

Plaatsen eerste implantaat per kaak

€ 210,56

J21 *

Plaatsen elk volgend implantaat in dezelfde kaak, dezelfde wond

€ 75,59

J22 *

Plaatsen elk volgend implantaat in dezelfde kaak, andere wond

€ 124,18

J23 *

Plaatsen eerste Healing Abutment (wondheler)

€ 80,99

J24 *

Plaatsen volgende Healing Abutment (wondheler), dezelfde wond

€ 27,00

J25 *

Plaatsen volgende Healing Abutment (wondheler), andere wond

€ 48,59

J26

Moeizaam verwijderen implantaat

€ 178,17

J27 *

Vervangen implantaat

€ 210,56
d. DiversenJ30

Bindweefseltransplantaat, eerste

€ 113,38

J31

Volgende bindweefseltransplantaat

€ 53,99

J32 *

Verwijderen gefractureerd abutment / occlusale schroef

€ 124,18
e. MesostructuurJ40 *

Twee magneten/drukknoppen

€ 167,37

J41 *

Elke volgende magneet, drukknop

€ 37,79

J42 *

Staaf tussen twee implantaten

€ 221,36

J43 *

Elke volgende staaf tussen implantaten in dezelfde kaak

€ 70,19

J44 *

Plaatsen opbouw ten behoeve van implantaatkroon

€ 27,00
f. Prothetische behandeling na klikgebitJ50 *

Boven- en onder klikgebit

€ 556,10

J51 *

Onder-klikgebit

€ 361,74

J52 *

Boven- klikgebit

€ 361,74

J53 *

Omvorming klikgebit

€ 107,98

J54 *

Omvorming klikgebit bij staven tussen twee implantaten

€ 140,37

J55 *

Omvorming klikgebit bij staven tussen drie of vier implantaten

€ 161,97

J56 *

Omvorming klikgebit bij staven tussen meer dan vier implantaten

€ 188,97

J57

Toeslag vervangings-klikgebit op bestaande stegconstructie tussen twee implantaten

€ 91,78

J58

Toeslag vervangings-klikgebit op bestaande stegcontructie tussen drie of vier implantaten

€ 118,78

J59

Toeslag vervangings-klikgebit op bestaande stegcontructie tussen meer dan vier implantaten

€ 145,77
g. Nazorg implantologieJ60

Specifiek consult nazorg implantologie

€ 59,39

J61

Uitgebreid consult nazorg implantologie

€ 97,18
h. Prothetische nazorgJ70 *

Opvullen zonder staafdemontage

€ 151,17

J71 *

Opvullen met staafdemontage op twee implantaten

€ 188,97

J72 *

Opvullen met staafdemontage op drie of vier implantaten

€ 215,96

J73 *

Opvullen met staafdemontage op meer dan vier implantaten

€ 242,96

J74 *

Reparatie zonder staafdemontage

€ 59,39

J75 *

Reparatie met staafdemontage op twee implantaten

€ 113,38

J76 *

Reparatie met staafdemontage op drie of vier implantaten

€ 140,37

J77 *

Reparatie met staafdemontage op meer dan vier implantaten

€ 167,37


 

  Hoofdstuk XIV Uurtarieven (U-codes)
Code

Omschrijving

Tarief
U

XIV UURTARIEVEN

U10

Tijdtarief begeleiding moeilijk behandelbare patiënten

€ 145,23

U05

Uurtarief (U10) in eenheden van 5 minuten

€ 12,10


 

  Hoofdstuk XV Abonnementstarieven (Z-codes)
Code

Omschrijving

Tarief
Z

XV ABONNEMENTSTARIEVEN

Z10 *

Abonnement categorie A

€ 7,02

Z20 *

Abonnement categorie B

€ 10,80

Z30 *

Abonnement categorie C

€ 14,58

Z40 *

Abonnement categorie D

€ 17,82

Z50 *

Abonnement categorie E

€ 21,60

Z60 *

Abonnement categorie F

€ 5,94 

Kaart
Opbellen
E-mail
Info