Maandag
08:30 - 12:15
Dinsdag
08:30 - 12:30
Woensdag
08:30 - 17:00
Donderdag
08:30 - 12:30
Vrijdag - Zondag
Gesloten

Algemeen


Ons team:

Luc Ottenhoff, tandarts

 • big-registratienummer 19023148302
 • lid KNMT, Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde
 • ingeschreven bij het KRT, Kwaliteitsregister Tandheelkunde

Claire van der Plas, assistente, werkzaam sinds juni 2009
Astrid Ottenhoff-Kalff, praktijk manager, werkzaam sinds 1991


Afspraken:

Wij vragen u tijdig voor de behandeling aanwezig te zijn. Indien u een afspraak onverhoopt niet kan nakomen verzoeken wij u dit zo spoedig mogelijk te laten weten. Iemand anders kan dan in uw plaats worden behandeld. Het is, gezien de drukte in de praktijk, helaas niet mogelijk om op u te wachten. Het is niet wenselijk dat u zonder overleg met ons de afspraak met iemand anders ruilt.
Niet nagekomen afspraken: deze worden vanaf 1 januari 2014 altijd in rekening gebracht op basis van de geplande behandeling of tijd die daarvoor is gereserveerd.


Spoed:

Indien u buiten praktijkuren tandheelkundige spoedhulp nodig heeft kunt u bellen met Dental365 Spoed Tandarts Breda
Adres: Stadionstraat 11/4, 4815 NC Breda (aan het Rat Verlegh Stadion)
Telefoon: 085 - 018 9465


Openingstijden:

Maandag 9:00–12:30
Dinsdag 8:30–12:30
Woensdag 8:30–17:00
Donderdag 8:30–12:30
Vrijdag 9:00–11:30 NB: vrijdag ochtend is de praktijk alleen telefonisch bereikbaar
Zaterdag gesloten
Zondag gesloten


Bereikbaarheid:

Parkeren:

Meestal is het mogelijk in de Sibeliuslaan te parkeren. Indien er in de Sibeliuslaan geen ruimte is kunt u aan de Ruitersboslaan parkeren. Er mag in de Sibeliuslaan slechts aan één zijde worden geparkeerd.

Openbaar vervoer:

De praktijk is ook met het openbaar vervoer bereikbaar.
Per bus: Arriva buslijn 4, richting Princenhage (uitstappen bushalte Langendijk, looptijd naar praktijk 13 minuten via Graaf Hendrik III laan, Willem van Oranjelaan, Ruitersboslaan).


Wachten:

Wachten is niet altijd prettig, ondanks aanwezigheid van voldoende leesvoer in de wachtkamer.
Het kan gebeuren dat u langer moet wachten dan gewenst, omdat een voorgaande behandeling anders is gelopen dan vooraf gepland. Ook kan het gebeuren dat zich een spoedgeval tussendoor aandient waardoor de wachttijd toeneemt. Indien u zelf ooit een beroep op ons heeft gedaan voor voorgenoemde situaties zult u hiervoor ongetwijfeld begrip hebben...


Rolstoel:

De praktijk is goed toegankelijk voor rolstoel gebruikers.
Indien nodig kan gebruik worden gemaakt van de passieve tillift waarmee patiënten in en uit de behandelstoel worden verplaatst.


Nieuwe patiënt?

Helaas, onze praktijk is momenteel gesloten voor nieuwe patiënten.


Privacy

Algemene Verordening Gegevensbescherming
Wij informeren u graag over de verwerking van uw persoonsgegevens.
Uw persoonsgegevens en medische gegevens slaan wij digitaal op. Dit doen wij om goede zorg aan u te kunnen verlenen. Het opslaan van uw gegevens doen wij volgens ons privacy- en dataveiligheidsbeleid. U gaat hiermee akkoord doordat u uw zorg door onze praktijk laat uitvoeren. Door dit formulier te lezen geeft u aan van uw rechten kennis te hebben genomen, en akkoord te gaan met onze verwerking.
Zo gaan wij met uw persoonsgegevens om:

 • Uw persoonsgegevens slaan wij op en gebruiken we zodat wij goede zorg aan u kunnen verlenen.
 • Uw gegevens geven wij alleen door aan derden door als dat nodig is voor het leveren van goede zorg. Indien hiervoor op basis van de wet specifieke toestemming is vereist, vragen we die vooraf aan u.
 • Uw gegevens verwerken wij op basis van de behandelovereenkomst zoals beschreven in de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO).
 • U kunt onderdelen van uw persoonsgegevens bekijken. Stuurt u ons dan een schriftelijk verzoek.
 • Als u vindt dat de gegevens die wij van u hebben opgeslagen niet correct zijn, mag u ons schriftelijk vragen om uw gegevens aan te passen.
 • U kunt ons vragen om uw persoonsgegevens te wissen. Als wij dit doen kunnen wij (mogelijk) niet langer verantwoorde zorg aan u verlenen. De WGBO vereist een bewaartermijn van 15 jaar. Daarom zullen wij in dit geval uw gegevens niet wissen, maar labelen als ‘niet actief’.
 • U kunt uw toestemming tot onze verwerking van uw persoonsgegevens intrekken. Wij kunnen dan (mogelijk) geen verantwoorde zorg garanderen. Wij labelen uw gegevens in dit geval als ‘niet actief’.
 • U kunt bij ons bezwaar maken als u het niet eens bent met de manier waarop wij uw persoonsgegevens verwerken.
 • U krijgt bericht van ons als er iets mis is gegaan met uw persoonsgegevens.
 • Uw gegevens verwerken wij niet langer dan nodig is voor het leveren van goede zorg. Wij houden ons aan de bewaartermijnen van de WGBO.
 • Al het bovenstaande geldt ook voor persoonsgegevens die wij via derden ontvangen.


Klacht:

Doe uw mond open!
Mocht het een keer voorkomen dat u vindt dat wij u onjuist of onzorgvuldig informeerden of behandelden? Doe dan uw mond open! Vraag ons om een verhelderend gesprek. Uw tandarts kan dan nog eens uitleggen waarom hij of zij iets op een bepaalde manier deed. U kunt dan gezamenlijk zoeken naar een oplossing. Levert dit geen bevredigende oplossing, dan kunt u gebruik maken van de KNMT-klachtenregeling waarbij wij zijn aangesloten. Daarbij zijn twee mogelijkheden, namelijk bemiddeling en formele klachtenbehandeling, resulterend in een uitspraak.
Klachten kunt u kenbaar maken via: klacht.tandartsinbreda@gmail.com