Groep / Code

Prestaties / omschrijvingen

Tarief

VIII

Kronen en bruggen (R)


A. Inlays en kronen


R08*

Eénvlaks composiet inlay

€  84.48

R09*

Tweevlaks composiet inlay

€ 161.92

R10*

Drievlaks composiet inlay

€ 211.20

R11*

Eénvlaksinlay

€ 126.72

R12*

Tweevlaksinlay

€ 197.12

R13*

Drievlaksinlay

€ 281.60

R14

Toeslag voor extra retentie bij het plaatsen van indirecte restauraties

€  35.20

R24*

Kroon op natuurlijk element

€ 309.76

R34*

Kroon op implantaat

€ 281.60

R29*

Confectiekroon

€  63.36

R31

Opbouw plastisch materiaal

€  70.40

R32*

Gegoten opbouw, indirecte methode

€  70.40

R33*

Gegoten opbouw, directe methode

€ 140.80

B. Brugwerk


R40*

Eerste brugtussendeel

€ 211.20

R45*

Toeslag bij een conventionele brug voor elk volgende brugtussendeel in hetzelfde tussendeel

€ 105.60

R49

Toeslag voor brug op vijf- of meer pijlerelementen

€ 176.00

R50*

Metalen fixatiekap met afdruk

€ 35.20

R55*

Gipsslot met extra afdruk

€ 35.20

R60*

Plakbrug zonder preparatie

€ 140.80

R61*

Plakbrug met preparatie

€ 211.20

R65

Toeslag bij een plakbrug voor elk volgende brugdeel in hetzelfde tussendeel

€ 49.28

R66

Toeslag bij een plakbrug voor elke volgende bevestiging boven het aantal van twee

€ 28.16

C. Restauraties diversen


R67*

Plaatsen opbouw ten behoeve van implantaatkroon

€  30.27

R70

Toeslag voor kroon onder bestaand frame-anker

€  77.44

R71*

Vernieuwen porseleinen schildje, reparatie metalen/porseleinen kroon in de mond

€  77.44

R74*

Opnieuw vastzetten niet plastische restauraties

€  28.16

R75*

Opnieuw vastzetten plakbrug

€  70.40

R76

Toeslag voor gegoten opbouw onder bestaande kroon

€  35.20

R77

Moeizaam verwijderen van oud kroon- en brugwerk per (pijler) element

€  35.20

R91*

Wortelkap met stift

€ 176.00

R92

Passen restauratieve proefopstelling in de mond

€  95.04

D. Schildje van keramiek of kunststof


R78*

Schildje van keramiek of kunststof, zonder preparatie

€  84.48

R79*

Schildje van keramiek of kunststof, met preparatie

€ 140.80

E. Temporaire voorzieningen


R80*

Tijdelijk kroon- en brugwerk, eerste tand of kies

€  35.20

R85*

Tijdelijk kroon- en brugwerk, volgende tand of kies

€  14.08

R90*

Gedeeltelijk voltooid werk

variabel

*

Wanneer er een sterretje achter de code staat, dient rekening te worden gehouden met aanvullende materiaal en/of techniekkosten.