Groep / Code

Prestaties / omschrijvingen

Tarief

XIV

Uurtarieven ten behoeve van de bijzondere tandheelkunde en de Wlz (U)

U25*

Tijdtarief tandheelkundige hulp aan patiënten die behandeld worden in Wlz-instelling in eenheden van vijf minuten

€  16.03

U35*

Tijdtarief tandheelkundige hulp aan patiënten die verblijven in de Wlz-instelling en behandeld worden in de eigen praktijk van de zorgaanbieder in eenheden van vijf minuten

€  18.50

U05*

Tijdtarief begeleiding moeilijk behandelbare patiënten
in eenheden van vijf minuten

€  18.50

*

Wanneer er een sterretje achter de code staat, dient rekening te worden gehouden met aanvullende materiaal en/of techniekkosten.