Groep / Code

Prestaties / omschrijvingen

Tarief

I

Consultatie en diagnostiek (C)A. Consulten


C001

Consult ten behoevevan een intake

€ 53.50

C002

Consultvoor een periodieke controle

€ 26.75

C003

Consult, niet zijnde periodiekecontrole

€ 26.75
B. Diagnostisch onderzoek


C010

Aanvullende medische anamnese na (schriftelijke) routinevragen

€   26.75

C011

Uitgebreid onderzoek t.b.v.van een second opinion

126.72

C012

Uitgebreid onderzoek t.b.v.vanhet integralebehandelplan

€ 126.72

C013*

Studiemodellen

€   35.20

C014

Pocketregistratie

€   42.24

C015

Parodontiumregistratie

€   84.48

C016*

Maken en bespreken vaneen restauratieve proefopstelling

€ 211.20

C. Diversen


C020

Mondzorg aan huis

€  21.12

C021

Toeslag avond, nacht enweekend uren (anw-uren)

€  29.57

C022

Droogleggen van elementen door middel van een rubberen lapje

€  29.57

*

Wanneer er een sterretje achter de code staat, dient rekening te worden gehouden met aanvullende materiaal en/of techniekkosten.