Groep / Code

Prestaties / omschrijvingen

Tarief

XIII

Implantaten (J)


J001

Overheadkosten implantaten, autotransplantaten en peri-implantitis chirurgie

€ 213.70

J002

Overheadkosten pre-implantologische chirurgie

€ 120.94

A. Onderzoek, diagnostiek en behandelplanning


J010

Onderzoek ten behoeve van de indicatiestelling voor de implantologische behandeling

€  78.06

J011*

Onderzoek ten behoeve van de uitvoering van de implantologische behandeling

€ 120.09

J012*

Proefopstelling implantologie, 1-4 elementen

€  90.07

J013*

Proefopstelling implantologie 5 of meer elementen

€ 180.13

J014

Implantaatpositionering op grond van CT-scan

€  54.04

B. Technieken voor het vergroten van het botvolume in een aparte zitting voorafgaand aan implanteren


J020*

Ophoging bodem bijholte in een aparte zitting voorafgaand aan het implanteren, eerste kaakhelft

€ 288.21

J021*

Ophoging bodem bijholte in een aparte zitting voorafgaand aan het implanteren, tweede kaakhelft binnen een termijn van drie maanden

€ 180.13

J022*

Kaakverbreding en/of verhoging in een aparte zitting voorafgaand aan het implanteren, per kaak

€ 174.13

C. Technieken voor het vergroten van het botvolume in dezelfde zitting als het implanteren


J030*

Kaakverbreding en/of verhoging, per sextant, tijdens het implanteren

€ 102.07

J031*

Ophoging bodem bijholte, tijdens het implanteren

€ 156.11

J032*

Ophoging bodem bijholte orthograad, tijdens het implanteren

€  72.05

D. Implantologische chirurgie


J040

Plaatsen eerste implantaat, per kaak

€ 275.00

J041

Plaatsen volgend implantaat, per kaak

€ 113.48

J042*

Plaatsen eerste tandvleesvormer (healing abutment)

€  90.07

J043*

Plaatsen volgende tandvleesvormer (healing abutment)

€  42.63

J044

Verwijderen implantaat

€  39.63

J045

Moeizaam verwijderen implantaat

€ 198.14

J046

Vervangen eerste implantaat

€ 274.40

J047

Vervangen volgend implantaat

€ 113.48

J048

Chirurgische behandeling peri-implantitis, per sextant

€ 209.55

J049

Plaatsen van twee implantaten in de onderkaak voor een klikgebit

€ 611.85

E. Diversen


J050

Toeslag kosten boren voor eenmalig gebruik of toeslag kosten inzetstukken van een Implant Removal Set voor eenmalig gebruik

kostprijs

J051*

Aanbrengen botvervangers in extractie wond

€  24.02

J052

Prepareren donorplaats

€ 162.12

J053

Toeslag esthetische zone, per kaakhelft

€  81.06

J054

Bindweefseltransplantaat per donorplaats

€ 126.09

J055

Verkrijgen en verwerken van bloed tot een regeneratief biomateriaal middels een venapunctie

€ 135.10

J056*

Verwijderen gefractureerd abutment / occlusale schroef

€ 138.10

J057

Kosten implantaat

€ 387.76

J058

Bepaling stabiliteit implantaat middels ISQ meting

€  12.01

J059

Grondig submucosaal reinigen implantaat

€  38,22

J060*

Tijdelijke kroon op immediaat geplaatst implantaat

€ 312,23
F. Mesostructuur


J070*

Plaatsen eerste drukknop

€ 144.11

J071*

Plaatsen elke volgende drukknop

€  42.03

J072*

Staaf tussen twee implantaten in dezelfde kaak

€ 246.18

J073*

Elke volgende staaf tussen implantaten in dezelfde kaak

€  78.06

G. Prothetische behandeling na implantaten


J080*

Gelijktijdig plaatsen volledig kunstgebit en klikgebit

€ 618.45

J081*

Klikgebit in de onderkaak

€ 402.29

J082*

Klikgebit in de bovenkaak

€ 402.29

J083*

Omvorming tot klikgebit

€ 120.09

J084*

Omvorming tot klikgebit bij staven tussen twee implantaten

€ 156.11

J085*

Omvorming tot klikgebit bij staven tussen drie of vier implantaten

€ 180.13

J086*

Omvorming tot klikgebit bij staven tussen meer dan vier implantaten

€ 210.15

J087

Toeslag vervangings- klikgebit op bestaande staven tussen twee implantaten

€ 102.07

J088

Toeslag vervangings- klikgebit op bestaande staven tussen drie of vier implantaten

€ 132.10

J089

Toeslag vervangings- klikgebit op bestaande staven tussen meer dan vier implantaten

€ 162.12

J180*

Gedeeltelijk klikgebit van kunststof

€ 211.20

J181*

Gedeeltelijk klikgebit met metalen basis (frame)

€ 394.25

J183*

Omvorming van gedeeltelijk kunstgebit of frame tot gedeeltelijk klikgebit

€ 120.09

J184*

Uitbreiding gedeeltelijk klikgebit tot (volledig) klikgebit, met afdruk, per kaak

€  56.32

H. Nazorg implantologie


J090

Specifiek consult nazorg implantologie

€ 62.37

J091

Uitgebreid consult nazorg implantologie

€ 102.06
I. Prothetische nazorg


J100*

Opvullen zonder staafdemontage

€ 158.75

J101*

Opvullen met staafdemontage op twee implantaten

€ 198.44

J102*

Opvullen met staafdemontage op drie of vier implantaten

€ 226.79

J103*

Opvullen met staafdemontage op meer dan vier implantaten

€ 255.14

J104*

Eenvoudige reparatie klikgebit zonder staafdemontage en zonder afdruk

€ 19.95

J105*

Reparatie zonder staafdemontage

€ 62.37

J106*

Reparatie met staafdemontage op twee implantaten

€ 119.07

J107*

Reparatie met staafdemontage op drie of vier implantaten

€ 147.42

J108*

Reparatie met staafdemontage op meer dan vier implantaten

€ 175.76

J109*

Verwijderen én vervangen drukknop

€ 28.35

J110*

Opvullen gedeeltelijk kunstgebit


J111*

Eenvoudige reparatie gedeeltelijk klikgebit zonder afdruk


J112*

Reparatie gedeeltelijk klikgebit
*

Wanneer er een sterretje achter de code staat, dient rekening te worden gehouden met aanvullende materiaal en/of techniekkosten.