Groep / Code

Prestaties / omschrijvingen

Tarief

VII

Wortelkanaalbehandelingen (E)


a. Onderzoek, diagnostiek en behandelplanning


E02

Uitgebreid wortelkanaalbehandeling consult

€ 46.55

E03

Consult na tandheelkundig ongeval

€ 36.57

b. WortelkanaalbehandelingPulpabehandeling met als doel behoud van vitaliteit


E60*

Geheel of gedeeltelijk weghalen van pulpaweefsel

€ 53.20

Wortelkanaalbehandeling element met volgroeide wortelpunt, ongecompliceerd


E04

Toeslag voor kosten bij gebruik van roterende nikkeltitanium instrumenten

€ 54.31

E13

Wortelkanaalbehandeling per element met 1 kanaal

€ 119.69

E14

Wortelkanaalbehandeling per element met 2 kanalen

€ 172.89

E16

Wortelkanaalbehandeling per element met 3 kanalen

€ 226.08

E17

Wortelkanaalbehandeling per element met 4 of meer kanalen

€ 279.28

E85

Elektronische lengtebepaling

€ 16.62

E19

Insluiten calciumhydroxide of daarmee vergelijkbare desinfectans per element, per zitting

€ 19.95

E66

Wortelkanaalbehandeling van melkelement

€ 53.20

Toeslagen bij complicaties bij wortelkanaalbehandelingen


E51

Verwijderen van kroon of brug

€ 39.90

E52

Moeilijke wortelkanaalopening

€ 33.25

E53

Verwijderen van wortelstift

€ 46.55

E54

Verwijderen van wortelkanaalvulmateriaal

€ 33.25

E55

Behandeling dichtgeslibd of verkalkt wortelkanaal

€ 33.25

E56*

Voortgezette behandeling bij weefselschade van de tandwortel

€ 46.55

E57

Behandeling van element met uitzonderlijke anatomie

€ 33.25

Apexificatieprocedure van element met onvolgroeide wortelpunt


E61

Behandelen van open wortelpunt met calciumhydroxide, eerste zitting

€ 93.09

E62

Behandelen van open wortelpunt met calciumhydroxide, elke volgende zitting

€ 59.84

E63*

Toeslag voor afsluiting met Mineral Trioxide Aggregate (MTA) of een vergelijkbaar biokeramisch materiaal

€ 49.87

E64

Afsluiting van open wortelpunt

€ 53.20

Initiële wortelkanaalbehandeling


E77

Initiële wortelkanaalbehandeling, eerste kanaal

€ 66.49

E78

Initiële wortelkanaalbehandeling, elk volgend kanaal

€ 33.25

Bleken


E90

Inwendig bleken, eerste zitting

€ 53.20

E95

Inwendig bleken, elke volgende zitting

€ 19.95

E97*

Uitwendig bleken per kaak

€ 83.12

Behandeling trauma-element


E40

Directe pulpa-overkapping

€ 33.25

E42

Terugzetten van een verplaatst element na tandheelkundig ongeval

€ 13.30

E43*

Vastzetten element d.m.v. een spalk na tandheelkundig ongeval

€ 26.60

E44

Verwijderen spalk, per element

€ 6.65


Aanbrengen rubberdam


E45

Aanbrengen rubberdam

€ 13.30

Microchirurgische wortelkanaalbehandelingen


E31

Snij-/ hoektand

€ 132.99

E32

Premolaar

€ 186.18

E33

Molaar

€ 239.38

E34*

Aanbrengen retrograde vulling

€ 26.60

E36*

Het trekken van een element met re-implantatie

€ 93.09

E37

Kijkoperatie

€ 79.79

Opvullen van de pulpakamer en afsluiten van de kanaalingangen


E88

Opvullen van de pulpakamer en afsluiten van dekanaalingangen

€ 66.49

Gebruik operatiemicroscoop


E86

Gebruik operatiemicroscoop bij wortelkanaalbehandeling

€ 89.77

Gebruiksklaar maken van praktijkruimte


E87

Gebruiksklaar maken van praktijkruimte voor wortelkanaalbehandeling

€ 66.49

*

Wanneer er een sterretje achter de code staat, dient rekening te worden gehouden met aanvullende materiaal en/of techniekkosten.