Groep / Code

Prestaties / omschrijvingen

Tarief

XII

Tandvleesbehandelingen (T)


a. Verrichtingen bij patiënten met tandvleesaandoeningen


T012

Onderzoek van het tandvlees met parodontiumstatus

€ 192.83

T021

Grondig reinigen wortel, complex

€ 35.91

T022

Grondig reinigen wortel, standaard

€ 26.60

T032

Evaluatie initiële behandeling/chirurgie of herbeoordeling met parodontiumstatus

€ 119.69

T033

Bespreken vervolgtraject na evaluatie of herbeoordeling

€ 73.14

T042

Consult parodontale nazorg

€ 101.07

T043

Uitgebreid consult parodontale nazorg

€ 134.32

T044

Complex consult parodontale nazorg

€ 178.87

Parodontale chirurgie


T070

Flapoperatie tussen twee elementen

€ 216.11

T071

Flapoperatie, per sextant (één zesde deel)

€ 332.47

T072

Flapoperatie uitgebreid, per sextant (één zesde deel)

€ 398.97

T073

Directe post-operatieve zorg, eerste zitting

€ 66.49

T074

Directe post-operatieve zorg, volgende zitting

€ 178.87

T076

Tuber- of retromolaarplastiek

€ 83.12

b. Parodontologie in overige situaties (niet vallend onder onderdeel a)Tandvlees chirurgie, niet vallend onder onderdeel a


T101

Tuber- of retromolaarplastiek

€ 116.36

T102

Tandvleescorrectie, per element

€ 63.17

T103

Tandvleescorrectie, per sextant (één zesde deel)

€ 166.24

Toepassen van regeneratietechniek (exclusief de kosten van aangebrachte materialen)


T111*

Aanbrengen parodontaal regeneratiemateriaal voor botherstel als zelfstandige verrichting, per sextant (één zesde deel)

€ 398.97

T112*

Aanbrengen parodontaal regeneratiemateriaal voor botherstel als niet zelfstandige verrichting, gelijktijdig met flapoperatie in hetzelfde sextant (één zesde deel), per element

€ 132.99

T113

Operatieve verwijdering van regeneratiemateriaal

€ 216.11

Parodontale kroonverlengingsprocedure


T121

Kroonverlenging per element

€ 216.11

T122

Kroonverlenging per sextant

€ 398.97

Mucogingivale chirurgie


T141

Tandvleestransplantaat

€ 126.34

T142*

Recessie bedekking met verplaatste lap

€ 398.97

Directe postoperatieve zorg


T151

Directe postoperatieve zorg, eerste zitting

€ 66.49

T152

Directe postoperatieve zorg, volgende zitting

€ 178.87

Diversen


T161**

Bacteriologisch onderzoek ten behoeve van tandvleesbehandeling

€ 46.55

T162

Behandeling tandvleesabces

€ 89.77

T163*

Toepassing lokaal medicament

€ 71.81

T164*

(Draad)Spalk

€ 26.80

T165

Uitgebreide Voedingsanalyse

€ 66.49

*

Wanneer er een sterretje achter de code staat, dient rekening te worden gehouden met aanvullende materiaal en/of techniekkosten.


**

De laboratoriumkosten van het externe bacteriologisch laboratorium onderzoek die specifiek toe te rekenen zijn aan de betreffende prestatie mogen ook worden gedeclareerd.