Groep / Code

Prestaties / omschrijvingen

Tarief

XII

Tandvleesbehandelingen (T)


A. Verrichtingen bij patiënten met tandvleesaandoeningen


T012

Onderzoek van het tandvlees met parodontiumstatus

€ 204.16

T021

Grondig reinigen wortel, complex

€  38.02

T022

Grondig reinigen wortel, standaard

€  28.16

T032

Evaluatie initiële behandeling/chirurgie of herbeoordeling met parodontiumstatus

€ 126.72

T033

Bespreken vervolgtraject na evaluatie of herbeoordeling

€  77.44

T042

Consult parodontale nazorg

€ 107.01

T043

Uitgebreid consult parodontale nazorg

€ 142.21

T044

Complex consult parodontale nazorg

€ 189.38

Parodontale chirurgie


T070

Flapoperatie tussen twee elementen

€ 228.80

T071

Flapoperatie, per sextant (één zesde deel)

€ 352.01

T072

Flapoperatie uitgebreid, per sextant (één zesde deel)

€ 422.41

T073

Directe post-operatieve zorg, eerste zitting

€  70.40

T074

Directe post-operatieve zorg, volgende zitting

€ 189.38

T076

Tuber- of retromolaarplastiek

€  88.00

B. Parodontologie in overige situaties (niet vallend onder onderdeel a)Tandvlees chirurgie, niet vallend onder onderdeel a


T101

Tuber- of retromolaarplastiek

€ 123.20

T102

Tandvleescorrectie, per element

€  66.88

T103

Tandvleescorrectie, per sextant (één zesde deel)

€ 176.00

Toepassen van regeneratietechniek (exclusief de kosten van aangebrachte materialen)


T111*

Aanbrengen parodontaal regeneratiemateriaal voor botherstel als zelfstandige verrichting, per sextant (één zesde deel)

€ 422.41

T112*

Aanbrengen parodontaal regeneratiemateriaal voor botherstel als niet zelfstandige verrichting, gelijktijdig met flapoperatie in hetzelfde sextant (één zesde deel), per element

€ 140.80

T113

Operatieve verwijdering van regeneratiemateriaal

€ 228.80

Parodontale kroonverlengingsprocedure


T121

Kroonverlenging per element

€ 228.80

T122

Kroonverlenging per sextant

€ 422.41

Mucogingivale chirurgie


T141

Tandvleestransplantaat

€ 133.76

T142*

Recessie bedekking met verplaatste lap

€ 422.41

Directe postoperatieve zorg


T151

Directe postoperatieve zorg, eerste zitting

€  70.40

T152

Directe postoperatieve zorg, volgende zitting

€ 189.38

Diversen


T161**

Bacteriologisch onderzoek ten behoeve van tandvleesbehandeling

€  49.28

T162

Behandeling tandvleesabces

€  95.04

T163*

Toepassing lokaal medicament

€  76.03

T164*

(Draad)Spalk

€  28.16

T165

Uitgebreide Voedingsanalyse

€  70.40

*

Wanneer er een sterretje achter de code staat, dient rekening te worden gehouden met aanvullende materiaal en/of techniekkosten.


**

De laboratoriumkosten van het externe bacteriologisch laboratorium onderzoek die specifiek toe te rekenen zijn aan de betreffende prestatie mogen ook worden gedeclareerd.